Adana’da STK’lara kurumsal kapasite eğitimi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği’ne Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği tarafından yürütülmekte olan “Örgütsel Gelişim Modeliyle STK’larda Kapasite Artırma Projesi” kapsamında Adana’daki STK’lara kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitimler veriliyor.
Projede verilen eğitimler ile Adana’da faaliyet gösteren STK’ların kurumsal, yönetsel ve iletişim becerilerinin geliştirmesi, STK’lar arasında deneyim alışverişi, işbirliği ve ağ oluşturarak temsil ve hizmet kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Bu hedefle yola çıkılan proje kapsamında STK’ların yöneticilerine ve üyelerine bulundukları yerlerde yada gelebildikleri eğitim salonlarında bir gün süreyle STK yönetimi, verimlilik, kurumsallaşma, üyelerle, iştirakçilerle iletişim ve işbirliği, stratejik plan oluşturma, sosyal medya yönetimi, bilgilendirme mecraları kullanımı, kısa, orta ve uzun dönemli fon yaratma ve geliştirme, üye kayıt sistemi yönetimi ana konu başlıklarında eğitimler seminerler yoluyla veriliyor.
Eğitimler sonunda bilgilenen STK yöneticileri ve üyeleri dernek yönetimi ve üyeliği konusunda kişisel farkındalığı yüksek, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal sorunlara köklü çözümler üretebilen, etik bakış açısına sahip STK üyeleri ve savunucuları olma yolunda çok önemli kazanımlar elde ediyor. Böylece STK’lar üyelerini temsiliyet ve etkin şekilde karar alma süreçlerine katılım konusunda kapasiteye de sahip oluyor.
Projeyle, yapılacak çalışmalar sonucunda yalnızca STK’ların uluslararası ve ulusal fonlardan yararlanmasına yönelik kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi elde edilmeyecek, aynı zamanda STK’lar hedef kitlelerinin savunuculuğunu daha iyi yapma, üyelerine en etkili yollarla ulaşarak onları bilgilendirme, üyelerini daha iyi temsil etme, STK’lar arası etkin işbirliği ve ağ geliştirme, böylece STK’ların organizasyonel yapılarının güçlendirilmesi sağlanmış olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir