Gıda-Mühendisliği-öğrencilerden-‘Gıda-Yüksek-Komisyonu’-talebi5/06/2019

Üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümlerin öğrencileri gıda sektöründen isimlerle buluşturan “Gıda Mühendisliği 10. Öğrenci Kongresi Bildirgesi” açıklandı. Bildirgede, Gıda Mühendisliği konularında toplum sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan beyan ve ifadelere cezai müeyyide uygulanması ve konunun, devletin en yetkili makamları nezdinde sahiplenilmesi gerektiği kaydedildi.

Gıda Mühendisliği 10. Öğrenci Kongresi, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) desteğiyle, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliğinde 25-26 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İki gün boyunca dört oturum halinde gerçekleşen etkinlikte, 10 sözlü, 36 poster bildiri ile toplam 46 akademik çalışmaya ait sunumlar yapıldı.

Gıda Mühendisliği öğrenci kongresi sonuç bildirgesi
Üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerini, konu uzmanı akademisyenler ile Türkiye gıda ve içecek sanayinden isimlerle buluşturan Gıda Mühendisliği 10. Öğrenci Kongresi’nin Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

Geleceğin Gıda Mühendisi adaylarının gündem konularına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini içeren Bildirgenin sonuç kısmındaki 5 madde şöyle:

“Öncelikle her meslek sahibi ve adayı gibi bizler de mesleğimizin misyon ve vizyonunun yanlış aksettirilmesine ve eksik/yanlış bilgilerle kamuoyunun bilgilendirilmesine büyük bir karşı duruş göstermenin gerekliliği üzerinde bir kez daha vurgu yapılması, farklı disiplinlerden özellikle medyayı kullanarak yapılan saldırı düzeyinde bilgi kirliliğine yol açacak beyan ve ifadelerin mutlak surette hukuki takibata alınması hususunda yetkili makamların himaye ve desteğinin ivedilikle kamuoyu ile paylaşılmasının gerekliliğine inanmaktayız.

Gıda Mühendisliği konularında yetkili/yetkilendirilmiş kişi ve kurumların dışında toplum sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan beyan ve ifadelerin mutlaka bir cezai müeyyideyle tecziye edilmelerinin sağlanması ve bu iradenin, devletin en yetkili makamları nezdinde sahiplenilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Kamuda istihdam imkanı konusunda ötelenmiş ve ertelenmiş olan bir eğitim-öğretim disiplinin yeterli himaye ve desteği görmesi noktasında, özellikle KPS Sınavında oldukça kısıtlı ve yüksek puanlı kontenjan sıkıntısının giderilmesi ve makul seviyelere getirilmesinin sağlanmasını talep etmekteyiz.

Eğitim-Öğretim müfredatlarımızda yer alan/alacak olan staj ve intörn mühendislik uygulama konularının ivedilikle kamu/özel sektör/sivil toplum örgütleri ve federasyonlar nezdinde oluşturulacak bir Gıda Yüksek Komisyonu tarafınca ele alınması, dünyadaki başarılı uygulamaların ülkemize adaptasyonlarının sağlanması ve bu iradenin de yine devletimizin en yetkili makamlarınca sahiplenilmesini umut etmekteyiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir