Özel-sektörün-yurtdışı-kredisi-kısa-vadeli-azaldı5/16/2019

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde 2019 Mart sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 127 milyon dolar artarak 210,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,3 milyar dolar azalarak 12,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2019 yılı Mart dönemi özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 127 milyon dolar artarak 210,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,3 milyar dolar azalarak 12,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,9 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,3 milyar dolar artışla 30,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 981 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 714 milyon dolar artarak 5,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 628 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 970 milyon dolar artarak 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,0 milyar dolar azalışla 7,4 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 348 milyon dolar azalışla 3,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3,4 milyar dolar azalarak 142,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,7 milyar dolar azalarak 11,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9’unun dolar, % 33,7’sinin euro, yüzde 4,1’inin Türk lirası ve yüzde 1,3’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,2’sinin dolar, yüzde 35,5’inin euro, yüzde 20,9’unun Türk lirası ve yüzde 0,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 210,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 51,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 12,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 70,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 29,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 60,4 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir