Yağmur’dan-Köse’ye-denetim-tepkisi5/20/2019

Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur, odalarının kaçak ete yönelik operasyon düzenleme yetkisinin olmadığını ileri süren Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse’ye tepki göstererek, “Veteriner Hekimler Odası marketteki satılan etlere kefil mi? Kendisinin de denetlemeye yetkisi var klimalı odasından çıksın marketleri denetlesin” dedi.
Yağmur, kaçak ete yönelik operasyon düzenleme yetkisinin bulunmadığını iddia eden Köse’ye, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 11. Maddesinin L ve M bendini hatırlatarak, “Kanunda görev ve yetki belli. Kanun maddesini iyi okusun. Her kuruma biz saygılıyız. Veteriner Hekimler Odası Başkanı da haddini bilsin. Ben kendi esnafıma sonuna kadar kefilim. Veteriner Hekimler Odası marketteki satılan etlere kefil mi? Kendinin de denetlemeye yetkisi var. Klimalı odasından çıksın marketleri denetlesin. Yağlarını eritsin kaçak kesimhanelerin adresi kendisinde mevcuttur. Bana versin kaçak kesimhaneleri de denetleyeyim” diye konuştu.
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 11. Maddesinin L ve M bendleri şöyle:
“L) Oda üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini, standartlarına ve sağlık koşullarına uygun şekilde üretilip üretilmediğini ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadığını ilgililerin başvurusu üzerine veya doğrudan veya uzman kimseler aracılığı ile kontrol etmek, ayrıca mesleki teamüle aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bulunmak, tekrarı halinde ilgilileri birlik disiplin kuruluna bildirmek, tüketicilerin korunması için gerekli tedbirleri almak ve üyeleri hakkında bu konuda odaya yapılan şikayetleri incelemek.
M) Oda üyeleri ve müşterileri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek, ceza gerektiren hallerde konuyu birlik disiplin kuruluna sevk etmek.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir